Pokud měla voda odpovídající hloubku, byly rostliny lakušníku skoro všude.

 

Dala se po nich bez problémů přejít skoro celá řeka, což jsem zpočátku i dělal, protože kamení na dně tu bylo poměrně ostré a já zhýčkaný měkkým dnem středočeských rybníků jsem při brodění naboso obvykle jen tiše skučel.
Po čase jsem ale na rostlinstvo šlapat přestal. Zjistil jsem, že má obrovský význam pro život v proudech – ukrýval se v něm potěr i větší ryby, bylo plné hmyzu a do jisté míry znesnadňovalo chytání a dovolilo rybám trávit léto v proudných úsecích, kde utěšeně rostly, aniž by byly příliš obtěžovány rybáři. Proto mě mrzelo, když se v průběhu let dno proudů postupně přestávalo zelenat. Ani nevím proč. Lidé mají sklon věci dlouho nevidět. Když si potom konečně všimnou, že je něco jinak, bývá už pozdě a často už se ani prvotní příčina nedá zjistit.

Lakušník je velmi zajímavá rostlina. Vytváří dlouhé trsy natažené ve směru proudu, které mohou být až 6 m dlouhé. Pod vodou má větvené vláknité lístky připomínající řasy, zatímco nad hladinou vytváří listy ploché podobné listům suchozemských rostlin. Tento jev zvaný různolistost není úplně obvyklý. Pokud výhony dosáhnou až k hladině, kvetou během léta bílými květy.

 


Jak léta plynula, všímal jsem si, že voda v řece má postupně sklony být občas červenější (někdy doslova rudohnědá) a svěží zeleň se z mnoha úseků postupně vytrácí. Než jsem si stačil všimnout něčeho dalšího, přišla v roce 2002 povodeň. Většina lidí si ji spojuje jen se srpnem, ale ona trvala s různými výkyvy prakticky až do ledna, jenom už pak nebyla tak katastrofální jako v létě. Hodně lidí díky povodni něco ztratilo. Já sice netratil na majetku, ale přišel jsem o své zelenozlaté proudy. Tisíciletá voda uvedla dno do pohybu takovým způsobem, že tu nezůstal kámen na kameni.

Následující léto bylo suché se zapadlou a čistou vodou. Ale otavské proudy kolem Sudoměře a Kestřan byly jen zlaté. Zelená barva zmizela. Lakušníky neustály obrovské přesuny sedimentu na dně řeky a prostě zmizely. K tomu se přidala i do té doby zatím nejhorší kormorání invaze.
Řeku jsem příští léto místy nepoznával a ryby byly pryč. Jejich absence si rybáři všimli, ale lakušníkové porosty nikomu nechyběly. Mě ano a tak jsem se na ně jezdil dívat výš proti proudu řeky, kde se nějakým zázrakem alespoň částečně uchovaly. Dokonce jsem je obdivoval a fotil i na jiných řekách, kam jsem na svých cestách zavítal.

 

Jak jsem zjistil, byl jsem asi jediný, komu ta kytka dokázala chybět. Většina rybářů si toho skoro ani nevšimla, dokonce ani lidé zabývající se ochranou přírody tuhle věc nezaregistrovali – teprve mnohem později jsem pochopil, že většinu z nich zajímají spíš jiné formy života, třeba ptáci.

Neměl jsem ani tušení, jak bych mohl napomoci  k tomu, aby se život v řece vrátil do starých kolejí. Věděl jsem, že nahoře nějaké lakušníky rostou  a  tak jsem jen doufal, že pokud se tu udrží jen trochu přijatelné podmínky, budou se postupně šířit s proudem dolů. Hlavně, aby to netrvalo moc dlouho…

 


Kdykoli jsem byl na rybách v okolí svého bydliště, pátral jsem po každém zeleném pásu, který by jako první vlaštovka naznačoval, že se ta rostlina, na jejíž přítomnosti závisí tolik věcí, začíná vracet.
První trs se v Sudoměři objevil asi 3 – 4 roky po povodni. Chodil jsem ho popostrkovat očima, aby hodně rostl a rychle se množil.

 

Proto mě potěšilo, že další sezónu jich tam už bylo k vidění asi šest. Pak postupně přibývaly, ale pořád to tak nějak nestálo za moc. Teprve letos můžu slavit. Deset let po povodni se objevily skutečné lakušníkové porosty. Tam, kde už něco rostlo, toho letos roste několikanásobně víc a jednotlivé trsy vyrážejí i v místech, kde jsem je neviděl celou tu dobu.

Nejsem si jistý, jestli tohle je mladý rašící trs lakušníku něbo něco podobného, ale ještě loni bylo v těchto místech dno holé

 

Neodolal jsem, vzal jsem si jednou s sebou k vodě potápěčské brýle a strčil hlavu pod vodu. Hned u prvního trsu na mě koukal nebojácný okoun a trojice všetečných proudníků, další sloužil za úkryt hejnku loňských plotiček. Podobné to bylo jinde. Řeka konečně zase začíná fungovat. Ještě pár let a mohlo by to být zase docela dobré. Pokud nebudou kormorání invaze moc silné a rybáři se budou dál držet svých kaprů, snad se zase dočkám toho, že večer budou v proudech sbírat ryby. Ne jako dnes sem tam jedna, ale jako kdysi – po desítkách. Možná, že zase budu koukat na tmavá vřetenovitá těla přejíždějící mezi vlajícími prameny zelené „trávy“ a třeba si ani nenahodím. Anebo nahodím a budu jako před časem pouštět malý spláveček mezerami uprostřed roslinstva a celý zvědavý čekat, kdože se vynoří ze stínů, aby slupnul mou nástrahu. Nedělal jsem to víc než deset let. Nebylo kde.
Také doufám, že v lakušníkových porostech, v nichž se špatně vláčí (zejména s UL cajkem), vyroste nová generace štik a okounů. Vím, že už to asi nikdy nebude ten ztracený ráj z doby před dvaceti lety, ale aspoň trochu pozitivně by se to na stavech dravců projevit mohlo.

Zbývá už jen vysvětlit těm, kdo zatím nepochopili, proč sem dávám tenhle článek. Já totiž odmítám situaci, kdy naše řeky jsou stále častěji považovány  jen za jakési dočasné příbytky pro vysazené ryby, než si je někdo chytí. Chtěl bych mít kolem sebe vody, které naplno žijí svým vlastním životem a kde plavou v první řadě ty druhy ryb, které tu jsou doma a samy se rozmožují.
K tomu je zapotřebí, aby věci fungovaly, jak mají – počínaje chemismem vody přes hloubkové a proudové podmínky až po dostatek úkrytů a potravy pro vodní organismy. Lakušníkové porosty jsou v tomto ohledu velmi významné. Daly by se přirovnat k lesu, který svým obyvatelům nabízí mnohé z jmenovaných věcí – úkryt, proudový stín, potravu atd. Tím pádem mají obrovský význam pro vodní ekosystém a zarostlý úsek řeky je daleko živějším místem než podobné místo bez rostlin.


Deset let jsem čekal, až se do mé řeky vrátí kytky. Za tu dobu jsem se naučil daleko lépe chytat, mám náčiní na zcela jiné úrovni a dokonce se dokážu uživit rybařinou. Ale ze všech těchle věcí mě jen ten návrat lakušníku naplňuje čistou radostí a pocitem, že snad zase bude líp.


Proto bych chtěl mezi záplavou reklam na rybářské nádobíčko (které je jen pěknou funkční hračkou) a návodů na to, jak chytit víc ryb a větších (pokud v té vodě ještě nějaké plavou), připomenout i věci zdánlivě banální a přitom daleko důležitější. Bohužel se bojím, že pro spoustu lidí nikdy důležité nebudou.

 

Text i foto: M. Horáček - Osprey