Chytej.cz
Chytej.cz Atlas ryb Jelec proudník
Atlas ryb: Jelec proudník Ryby podle čeledí Ryby podle řádů
Jelec proudník

Jelec proudník

 • latinsky: Leuciscus leuciscus
 • slovensky: Jalec maloústy
 • anglicky: Dace
 • německy: Hasel
 • Původní druh na většině našeho území
 • Nemá dobu hájení
 • Minimální lovná délka: nemá
 • Není chráněn

Jelec proudník

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Proudník je menší stříbřitá ryba vyskytující se v čistých tekoucích vodách. U nás je poměrně běžný v mnoha řekách a říčkách, ale setkáme se s ním třeba i ve Vltavě nebo Labi.

V Evropě se proudník vyskytuje od Francie až k Donu. Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrově a také na západě Skandinávie.

Proudnik-b.jpg

Na našem území je proudník jedním ze tří přítomných druhů jelců. Je z nich nejmenší a nejštíhlejší. Od příbuzného jelce tlouště se odlišuje svými menšími rozměry, absencí červené barvy plouví na spodní části těla, menšími ústy připomínajícími spíše plotici a vykrojenou řitní ploutví.

Na pohled se jedná o sice elegantní, ale velmi obyčejnou rybku s protáhlým nízkým tělem, stříbrnými boky a kónickou hlavou nesoucí vodorovná ústa.

 

Proudnik-na-golda.jpg

Hospodářský význam tohoto druhu je minimální, na pstruhových revírech je vnímán dokonce negativně jako druh konkurující lososovitým rybám. Přestože jeho chytání má určitý půvab, je většinou rybářů přehlížen a mnozí ho ani nepoznají. Asi nejčastěji se s proudníkem setkávají muškaři, pro které je běžným úlovkem. Občas bývá použit jako nástražní rybka.

Jako málo významný druh je i poměrně málo zkoumán a v porovnání s jinými druhy kaprovitých ryb (plotice, cejn) o něm máme poměrně málo informací.

Rozlišovací znaky

Hřbetní ploutev má 3 tvrdé paprsky a  6 – 8 měkkých větvených paprsků, řitní ploutev 3 tvrdé a 6 – 9 měkkých větvených paprsků.

V postranní čáře je 44 – 56 šupin.

 

Čeho si všímat při běžném pohledu:

 • válcovité mírně zploštělé tělo
 • zakulacené ploutve s mírným vykrojením
 • řitní ploutev krátká (narozdíl od oukleje) a vykrojená (narozdíl od tlouště)
 • Proudnik.jpg

   

 • stříbrné zbarvení s šedými, naspodu těla někdy naoranžovělými ploutvemi
 • Nižší zaoblená hlava s okrouhlou tlamkou nepatrně větší než u jiných bílých ryb
 • Proudnik-detail.jpg

   

Výskyt v ČR

Jelec proudník se vyskytuje v tekoucích vodách na celém našem území, ovšem zdaleka ne všude je hojný. Vyhovují mu spíše menší čistší toky lipanového až parmového pásma, ale byl zaznamenán i v Labi. Kalným nížinným vodám se vyhýbá, na stojatých vodách je vzácný.

Pěkné exempláře proudníků se vyskytují např. na Vltavě nad Českými Budějovicemi.

 

Ricka-proudnik.jpg

Menší říčka lipanového pásma s poměrně početným výskytem proudníka.

 

Biologie

Jelec proudník je původním druhem našich řek. Vyhovují mu čisté a kyslíkem bohaté řeky patřící do lipanového až parmového pásma, ale v tažnějších nepříliš kalných řekách se vyskytuje i daleko do nížin. Najdeme ho i v sekundárních lipanových pásmech pod přehradami. Ve stojatých vodách se vyskytuje výjimečně a stejně tak se s ním nesetkáme v kalných nížinných tocích s nepatrným prouděním. Je to ryba citlivá na chemické i organické znečištění, proto je na mnoha místech vzácný nebo vymizel.

Pokud jde o jeho stanoviště, zdržuje se tento druh v opravdu spíše v proudech, jak napovídá jeho jméno. Postává obvykle na kraji proudu podél břehů.

Jeho potravu  tvoří především larvy vodního hmyzu a ostatní vodní bezobratlí, může sbírat i jikry nebo lovit potěr ryb a část jeho potravy tvoří i rostlinná složka. Rád sbírá potravu z hladiny.

Proudnik-a.jpg

Zimní úlovky proudníků dokládají, že tyto rybky jsou potravně aktivní i v chladné části roku.

 

Pohlavně dospívá proudník ve věku 2 – 3 let. Tře se na jaře, obvykle v dubnu až květnu. Jako většina typicky říčních druhů ryb se i proudník vytírá v mělké rychle proudící vodě na štěrkový podklad. Vytřené jikry se lepí na štěrk a kameny. Samice klade v závislosti na své velikosti 2 000 – 20 000 jiker v jediné dávce. Při teplotě vody kolem 11°C trvá líhnutí jiker přibližně měsíc.

Jelec proudník je z ekologického hlediska poměrně významnou složkou obsádky některých menších proudnějších řek, bohužel v očích rybářů není tento význam  nijak zvlášť oceňován. Spíše kladou tomuto druhu za vinu, že konkuruje pstruhům a lipanům.

Stáří a růst

Růst proudníka je velmi pomalý. Je to dáno přizpůsobením tohoto druhu k životu na nepříliš úživných tocích. Jen velmi malé procento ryb překročí délku 30 cm. Rekordní jedinci se zdola blíží hranici 40 cm. Jednou z našich největších evidovaných ryb tohoto druhu je exemplář ulovený roku 1976 v Bečvě, dlouhý 37 cm a vážící 0,90 kg.

Obě pohlaví rostou přibližně stejně rychle, ale samice pravděpodobně žijí o něco déle. Věk může u tohoto druhu běžně překročit 10 let. V literatuře jsou zprávy dokonce o šestnáctiletém proudníkovi.

 

Některé úlovky z našeho území

 

DélkaHmotnostRevírDatum uloveníNástraha
34 cm ? kg Vltava - Modřany rok 1992 nalezen uhynulý
33 cm ? kg Lužnice 18.1. 2008 houska - plavaná
31 cm 0,21 kg ústí Otavy do Orlíku rok 1996 bílí červi - plavaná

 

Růst proudníka na vybraných lokalitách

(délka těla měřená od rypce ke kořeni ocasní ploutve používaná v ichtyologických pracích byla pro větší názornost přepočtena na celkovou délku, což může být příčinou drobného zkreslení)

 

Jihlava 1980 – 30 exemplářů

Věk (roky) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Samci - celková délka (mm) 50 86 107 145 172 199 216 223 235
Samice- celková délka (mm) 44 77 104 134 164 187 220 240 -

 

Sportovní rybolov

Proudnik-na-nymfu.jpg

Proudník u nás obvykle nebývá záměrně lovenou rybou, i když existují články anglických autorů o jeho cíleném lovu. V našich podmínkách se proudníci pravidelně chytají při lovu jiných druhů ryb.

Velice časté jsou úlovky na menších tekoucích vodách dosažené v předjaří na plavanou. Zabrat může tento druh i ze dna (klasická položená, feeder). Velice dobře se proudníci loví i na umělé mušky ať už s kompletní klasickou výbavou nebo „na třepanou“, kdy stačí spouštět umělou mušku (nebo i skutečný hmyz) na hladinu za pomoci delšího prutu. Další možnou technikou je spouštění nástrahy (pečivo, hmyz) s proudem po hladině.

V poslední době se proudníci běžně loví i na přívlač za použití nejmenších nástrah, zejména drobných gumek a rotaček.

Proudnik-na-berklenymfu.jpg

Tento proudník navzdory svým nevelkým rozměrům zabral na plastovou Berkleynymfu.

 

Náčiní může (a mělo by být) vzhledem k velikosti této ryby, která zřídka přesahuje 30 cm, velmi jemné.

Jelec proudník - fotografie

th-Proudnik-a.jpgth-Proudnik.jpgth-Proudnik-detail.jpgth-Proudnik-na-berklenymfu.jpgth-Proudnik-na-nymfu.jpgth-Ricka-proudnik.jpgth-Proudnik-na-golda.jpgth-Proudnik-b.jpg

Odkazy

Naše články o této rybě: