I.Výkon rybářského práva na revírech MO ČRS ve Středočeském územním svazu - informace.
II.Popisy P revírů, na kterých platí celorepublikové, celosvazové a sdružené (územní) krajské P povolenky Středočeského územního svazu ČRS a povolenky pro nečleny.
III.Seznam pstruhových revírů samostatných MO nesdružených ve společném rybolovu - povolenky vydává uživatelská MO.
IV. Seznam MO Středočeského ÚS ČRS ve společném rybolovu.
V.Seznam samostatně hospodařících MO ve Středočeském ÚS ČRS.

I. VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH MO ČRS VE STŘEDOČESKÉM ÚZEMNÍM SVAZU

Ve Středočeském územním svazu jsou tyto možnosti lovu ryb:

1.Na revírech MO ČRS ve společném rybolovu Středočeského územního svazu, na nichž platí územní, celosvazová a celorepubliková povolenka. (Revíry sdružených MO a smluvních partnerů.)
2.Na revírech nesdružených ve společném rybolovu neplatí územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka. Na tyto revíry vydávají samostatné povolenky uživatelské MO.

Vedle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění, platí i výjimky a doplňky uvedené u jednotlivých popisů revírů Středočeského územního svazu.

Středočeský ÚS i MO ČRS mohou po schválení příslušnými orgány státní správy vyhlásit určité změny provádění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revírů.

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA DLE § 13 ODST. 9 ZÁKONA Č. 99/2004 SB.
(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU)

 • Zákaz podsekávání ryb.
 • Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s Přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a Přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedosáhl žádných úlovků, nebo nelovil ryby.
 • Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích, na ochranu přírody č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo místními vyhláškami).
 • Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo Městské policie.
 • Od roku 2009 je na středočeských P revírech umožněn lov 7 dní v týdnu. Lovící může 3× v týdnu lovit lososovité ryby - datum zakroužkuje před započetím lovu. Zbývající 4 dny může lovící lovit ryby škodlivé a ostatní - datum zapíše bez kroužkování.
 • Povolenku pro pstruhové vody (roční celosvazová, územní, místní) je možno odevzdávat do 15. 1. následujícího roku. Na vybraných P revírech SÚS je umožněn odlov i v měsící listopadu a prosinci.
 • Na povolenku pro pstruhové vody (roční celosvazová, územní, místní) je na vybraných revírech v SÚS možno provádět odlov již od 1. 1.

 • II.POPISY REVÍRŮ, NA KTERÝCH PLATÍ CELOREPUBLIKOVÉ, CELOSVAZOVÉ A ÚZEMNÍ (KRAJSKÉ) PSTRUHOVÉ POVOLENKY

  Soupis pstruhových revírů:

  III. SEZNAM PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU VE SPOLEČNÉM RYBOLOVU

  Na tomto revíru neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka. Povolenku k lovu ryb vydává MO ČRS, která na revíru hospodaří.


  V. SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU

  Poř.čísloNázev MOAdresaTel. číslo, faxe-mail, www
  1.Bělušice280 00 Bělušice 23mobil: 607 502 422, p. Borovička
  2.Čistá u Rakovníka270 34 Čistá 67p. Blacký
  3.Dolní BousovTovární 175
  294 04 Dolní Bousov
  mobil: 737 326 259, p. Chytrý
  4.Dolní CetnoSkalsko 117
  294 26 Skalsko
  mobil: 721 317 969, p. Flodrman
  e-mail: flodrmanv@seznam.cz
  5.Dymokury289 01 Dymokury 317mobil: 728 857 581, p. Dobiáš
  6.Jesenice u RakovníkaOráčovská 391
  270 33 Jesenice
  mobil: 776 571 506, p. Rác,
  mobil: 731 264 487, p. Hocek,
  mobil: 774 809 146, p. Maršálek
  e-mail: CRS.MO.Jesenice@seznam.cz
  www.mo-crs-jesenice.websnadno.cz
  7.Kácov285 09 Kácov 61mobil: 604 610 909, p. Klimpera
  e-mail:pepaklimpera@seznam.cz
  mobil: 605 470 295, p. Vladyka
  mobil: 776 556 666, p. Rytina
  8.Králův DvůrPreislerova 134
  267 01 Králův Dvůr
  tel.: 311 636 030
  9.Kutná HoraJánské nám. 540 284 01 Kutná Horap. Herodes
  www.rybarikh.cz
  10.Libice nad Cidlinou289 07 Libice nad Cidlinou www.crs-libice.webpark.cz
  mobil: 736 703 987 p. Šulc - Soběslavova 416, Ln/C
  11.Městec Králové289 03 Městec Králové 892tel.: 325 643 211,
  fax: 325 643 733
  mobil: 723 810 055, p. Pavlík
  e-mail: KartouzyMK@centrum.cz
  12.Nová Ves u Kolína280 02 Nová Ves Imobil: 776 888 065, p. Foršt
  e-mail:rybari-novaves@seznam.cz
  www.rybari-novaves.estranky.cz
  13.Obříství277 42 Obřístvíp. Houštecký
  14.Odolena VodaKomenského 296
  250 70 Odolena Voda
  nevydává hostovací povolenky
  15.Pátek u PoděbradPátek 18
  290 01 Poděbrady
  mobil: 739 005 516, p. Hofman
  16.PňovPňov 95
  289 41 Předhradí
  p. Stejskal
  17.PoděbradyRybářská chata
  Pražská 50
  290 01 Poděbrady
  mobil: 723 718 362, p. Fiška,
  mobil: 737 215 753, p. Linhart,
  mobil: 737 727 254, p. Jiřičný
  www.rybaripodebrady.ic.cz
  18.Předhradí289 41 PředhradíChata u jezera každou sobotu 8-10 hod.
  19.Přílepy u Rakovníka Přílepy 138
  269 01 Kněžves
  nevydává hostovací povolenky
  20.Rožďalovice289 34 Rožďalovice 460pí Nožičková
  21.Sedlec - PrčiceJetřichovická 253
  257 91 Sedlec - Prčice
  p. Kroužek
  22.Starý Kolín281 23 Starý Kolín 107p. Kulhavý
  23.Šlapanice v Čechách 273 72 Šlapanicemobil: 723 461 665, p. Vais
  mobil: 606 498 510, p. Dryák
  24.Velký OsekKomenského 242
  281 51 Velký Osek
  mobil: 775 247 136, p. Hrabánek
  25.Vestec nad MrlinouVestec 38
  289 33 Křinec
  p. Jeník
  26.Votice 259 01 Votice
  27.Zbraslavice285 21 Zbraslavice 284p. Zich Jaroslav
  e-mail: info@rybarizbra.wz.cz
  www.rybarizbra.wz.cz
  28.Zvoleněves273 25 Zvoleněves 154http://rybarizvoleneves.ic.cz
  p. Polák
  29.Žehuň289 05 Žehuň č.p. 218p. Branda
  e-mail: crszehun@seznam.cz
  30.Žiželice nad CidlinouIng. Josef Sejkora, jednatel
  Končice 82
  281 29 Žiželice nad Cidlinou
  mobil: 721 901 068
  e-mail: sejkora.josef@seznam.cz
  www.rybzizelice.jex.cz