I.Výkon rybářského práva na revírech MO ČRS ve Středočeském územním svazu - informace.
II.Popisy MP revírů, na kterých platí celorepublikové, celosvazové a sdružené (územní) krajské MP povolenky SÚS ČRS a povolenky pro nečleny.
III.Seznam revírů místního významu - povolenky vydává uživatelská MO.
IV.Seznam mimopstruhových revírů samostatných MO nesdružených ve společném rybolovu - povolenky vydává uživatelská MO.
V.Seznam MO Středočeského územního svazu ve společném rybolovu.
VI.Seznam samostatně hospodařících MO ve Středočeském ÚS ČRS.

I. VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH MO ČRS VE STŘEDOČESKÉM ÚZEMNÍM SVAZU

Ve Středočeském územním svazu jsou tyto možnosti lovu ryb:

1. Na revírech MO ČRS ve společném rybolovu Středočeského územního svazu, na nichž platí územní, celosvazová a celorepubliková povolenka. (Revíry sdružených MO a smluvních partnerů.)

2. Vedle sdružených revírů mají některé MO ČRS revíry místního významu, na nichž platí pouze místní povolenka vydaná uživatelskou místní organizací pouze pro tento revír. Územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka na těchto revírech neplatí.

3. Na revírech nesdružených ve společném rybolovu neplatí územní, celosvazová ani celorepubliková povolenka. Na tyto revíry vydávají samostatné povolenky uživatelské MO.

4. Na hlavním toku Labe - revíry Labe 14-24 a Vltavy revíry 1-3, 10-14 (ÚN Slapy) a 15 (ÚN Kamýk) platí vedle celorepublikových, celosvazových a územních povolenek Středočeského ÚS i povolenky Územního svazu města Prahy a povolenky č. 90 s omezenou platností pro tyto uvedené revíry.

Vedle zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění, platí i výjimky a doplňky uvedené u jednotlivých popisů revírů Středočeského územního svazu.

Středočeský ÚS i MO ČRS mohou po schválení příslušnými orgány státní správy vyhlásit určité změny provádění lovu ryb, pokud to vyžaduje ochrana revírů.

DODATEK BLIŽŠÍCH PODMÍNEK VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA DLE § 13 ODST. 9 ZÁKONA Č. 99/2004 SB.
(SPECIFIKACE PRO VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA NA REVÍRECH ČRS STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU)

  • U rybářských revírů, kde je v popisu uvedeno: "MNÍK", je na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č. j. 8406/OŽP-10416/03-Sy, povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra mníka je stanovena na 40 cm, doba hájení od 1. 11. do 31. 1.
  • Je zakázáno podsekávání ryb.
  • Držitel povolenky je povinen vrátit povolenku s přehledem úlovků nejpozději do 15 dnů po skončení její platnosti té MO, která povolenku vydala. Povolenka a přehled o úlovcích se vrací i v případě, že držitel nedocílil žádných úlovků, anebo nelovil ryby.
  • Lov z plavidel je všude zakázán, pokud není v popisu revíru výslovně povolen.
  • Zavážení a zaplavávání návnad a nástrah je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Zavážení je povoleno u revírů, kde je povolen lov z plavidel.
  • Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích, na ochranu přírody č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo místními vyhláškami).
  • Respektujte dopravní značení. Nerespektování = postih od Policie ČR nebo Městské policie.
  • Uživatel může z důvodu vysazení násad (netýká se tekoucích vod) nebo konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část po dobu 7 dní (Informace o hájení bude zveřejněna na webových stránkách SÚS www.crs-sus.cz).

II.POPISY REVÍRŮ, NA KTERÝCH PLATÍ CELOREPUBLIKOVÉ, CELOSVAZOVÉ A ÚZEMNÍ (KRAJSKÉ) MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY

Soupis mimopstruhových revírů:

III. SEZNAM REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka. Povolenku k lovu ryb vydává MO ČRS, která na revíru hospodaří.
(Kontakt na možnost získání povolenky - výdejna, výdejce.)

IV. SEZNAM MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ SAMOSTATNÝCH MO NESDRUŽENÝCH VE SPOLEČNÉM RYBOLOVU

Na těchto revírech neplatí celorepubliková, celosvazová ani územní povolenka.
(Kontakt na možnost získání povolenky - výdejna, výdejce)


VI. SEZNAM SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU

Poř.čísloNázev MOAdresaTel. číslo, faxe-mail, www
1.Bělušice280 00 Bělušice 23mobil: 607 502 422, p. Borovička
2.Čistá u Rakovníka270 34 Čistá 67p. Blacký
3.Dolní BousovTovární 175
294 04 Dolní Bousov
mobil: 737 326 259, p. Chytrý
4.Dolní CetnoSkalsko 117
294 26 Skalsko
mobil: 721 317 969, p. Flodrman
e-mail: flodrmanv@seznam.cz
5.Dymokury289 01 Dymokury 317mobil: 728 857 581, p. Dobiáš
6.Jesenice u RakovníkaOráčovská 391
270 33 Jesenice
mobil: 776 571 506, p. Rác,
mobil: 731 264 487, p. Hocek,
mobil: 774 809 146, p. Maršálek
e-mail: CRS.MO.Jesenice@seznam.cz
www.mo-crs-jesenice.websnadno.cz
7.Kácov285 09 Kácov 61mobil: 604 610 909, p. Klimpera
e-mail:pepaklimpera@seznam.cz
mobil: 605 470 295, p. Vladyka
mobil: 776 556 666, p. Rytina
8.Králův DvůrPreislerova 134
267 01 Králův Dvůr
tel.: 311 636 030
9.Kutná HoraJánské nám. 540 284 01 Kutná Horap. Herodes
www.rybarikh.cz
10.Libice nad Cidlinou289 07 Libice nad Cidlinou www.crs-libice.webpark.cz
mobil: 736 703 987 p. Šulc - Soběslavova 416, Ln/C
11.Městec Králové289 03 Městec Králové 892tel.: 325 643 211,
fax: 325 643 733
mobil: 723 810 055, p. Pavlík
e-mail: KartouzyMK@centrum.cz
12.Nová Ves u Kolína280 02 Nová Ves Imobil: 776 888 065, p. Foršt
e-mail:rybari-novaves@seznam.cz
www.rybari-novaves.estranky.cz
13.Obříství277 42 Obřístvíp. Houštecký
14.Odolena VodaKomenského 296
250 70 Odolena Voda
nevydává hostovací povolenky
15.Pátek u PoděbradPátek 18
290 01 Poděbrady
mobil: 739 005 516, p. Hofman
16.PňovPňov 95
289 41 Předhradí
p. Stejskal
17.PoděbradyRybářská chata
Pražská 50
290 01 Poděbrady
mobil: 723 718 362, p. Fiška,
mobil: 737 215 753, p. Linhart,
mobil: 737 727 254, p. Jiřičný
www.rybaripodebrady.ic.cz
18.Předhradí289 41 PředhradíChata u jezera každou sobotu 8-10 hod.
19.Přílepy u Rakovníka Přílepy 138
269 01 Kněžves
nevydává hostovací povolenky
20.Rožďalovice289 34 Rožďalovice 460pí Nožičková
21.Sedlec - PrčiceJetřichovická 253
257 91 Sedlec - Prčice
p. Kroužek
22.Starý Kolín281 23 Starý Kolín 107p. Kulhavý
23.Šlapanice v Čechách 273 72 Šlapanicemobil: 723 461 665, p. Vais
mobil: 606 498 510, p. Dryák
24.Velký OsekKomenského 242
281 51 Velký Osek
mobil: 775 247 136, p. Hrabánek
25.Vestec nad MrlinouVestec 38
289 33 Křinec
p. Jeník
26.Votice 259 01 Votice
27.Zbraslavice285 21 Zbraslavice 284p. Zich Jaroslav
e-mail: info@rybarizbra.wz.cz
www.rybarizbra.wz.cz
28.Zvoleněves273 25 Zvoleněves 154http://rybarizvoleneves.ic.cz
p. Polák
29.Žehuň289 05 Žehuň č.p. 218p. Branda
e-mail: crszehun@seznam.cz
30.Žiželice nad CidlinouIng. Josef Sejkora, jednatel
Končice 82
281 29 Žiželice nad Cidlinou
mobil: 721 901 068
e-mail: sejkora.josef@seznam.cz
www.rybzizelice.jex.cz