Revír tvoří dále podrevíry:
1.Rameno u VŽv k. ú. Ostrava1,5 ha
2.Výškovické tůněOstrava3,0 ha
3.Polanecká tůň 1-3Polanka nad Odrou3,0 ha
Platí vyhláška chráněný přírodní výtvor Polanská niva - lovící jsou povinni tuto vyhlášku respektovat.