Od mostu v obci Čertoryje až po most cesty v k. ú. Unčovice (Březovský les). K revíru patří:
Mlýnský náhon

od vtoku do Moravy v Olomouci až k česlicím na elektrárně v Březové,
Stará Morava
Z: 49°32'4.915"N, 17°16'13.904"E, K:49°31'47.455"N, 17°16'50.312"E
od výtoku z Moravy až k Blateckému mlýnu,
vedlejší rameno, tzv. Bahenka
Z: 49°41'6.093"N, 17°8'42.523"E, K:49°41'20.43"N, 17°7'16.874"E
od vtoku do Moravy až k jezu U Obrázku,
úsek Trusovického potoka
Z: 49°37'8.766"N, 17°15'25.115"E, K:49°39'14.679"N, 17°16'41.073"E
od vtoku do Moravy až k jezu v Bohuňovicích.
K revíru nepatří Bystřice Hanácká s náhonem, Trusovický potok nad jezem v Bohuňovicích, řeka Oskava a všechna odstavná ramena, štěrkopískoviště a propadliny v povodí toku Moravy.
Rozhodnutím MŽP ČR je vyhlášena Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy. Lovící jsou povinni respektovat tato nařízení. Podle rozhodnutí MŽP ČR ze dne 13. 6. 2005 platí:
Zákaz lovu všech druhů ryb v době od 1. 4. do 31. 7. na hlavním toku Moravy od soutoku s Benkovským potokem po jez v Hynkově a od silničního mostu u Střeně po Ostrovský most (v k. ú. Unčovice). Ve stejném období je vyloučen výkon rybářského práva spojený se vstupem na štěrkopískové náplavy v ostatních úsecích řeky Moravy, tj. od jezu v Hynkově po most u Střeně a od Ostrovského mostu po soutok s Radniční Moravou.
Celoroční zákaz lovu ryb platí na Kurfürstově ramenu a na hlavním toku Moravy v Olomouci na pravém břehu od jezu u plynárny po silniční most na Velkomoravské ulici, vyznačeno tabulemi.
Úsek revíru od mostu v Černovíře (na Moravě) a od mostu v Hejčíně (na Mlýnském náhonu) je součástí CHKO Litovelské Pomoraví.
Platí zákaz lovu ryb v novém obtokovém kanále u jezu u Plynáren v Olomouci. S platností od 1.1. 2019 platí v části revíru od jezu u Plynárny v Olomouci (GPS: 49°35'10.419"N, 17°15'43.188"E) po proudu až k silničnímu mostu Nové Sady - Holice (GPS: 49°33'48.416"N, 17°15'54.981"E) režim CHYŤ A PUSŤ.
Od dolní hranice revíru po silniční most Olomouc Nové Sady - Holice při lovu dravých ryb zavážení nástrah povoleno.