Přítok Cézavy. Od hráze u Muchovy boudy až k mostu silnice Ochoz-Hostěnice. K revíru patří nádrže: 1 U Muchovy boudy v k. ú. Líšeň 1,7 ha 2 Pod Hornekem Líšeň 0,9 ha 3 Pod Hádkem Ochoz 2,2 ha Od horní části lovného úseku je chovný úsek - lov zakázán.