Přítok Dyje. Od jezu v Hrubšicích až po Lhánický jez. Všechny přítoky jsou chovné - lov zakázán. V části revíru od zbořeného mostku nad Templštýnem po Lhánická jez je povolen lov pouze na umělou mušku (úsek je vyznačen tabulemi). Míra pstruha obecného, pstruha duhového a sivena amerického 28 cm. Od 1. 8. míra pstruha obecného, pstruha duhového a sivena amerického 25 cm.