Přítok Moravy. Od státní hranice (nad Devíti mlýny) až po státní hranici (pod Býčí horou). Revír leží v Národním parku Podyjí. V revíru jsou čtyři hájené úseky (zákaz vstupu a rybolovu). Popis hájených úseků (viz mapu v příloze): * 1. úsek: Od státní hranice (nad Devíti mlýny) po severní okraj louky pod Barákem (nejvzdálenější okraj louky směrem po toku). * 2. úsek: Od jezu bývalého Novohrádeckého mlýna po východní okraj louky pod Gálišem (u západního okraje skalního masivu Vraní skála). * 3. úsek: Od ústí Lukovského potoka po východní okraj tzv. pole pod Hardeggem. * 4. úsek: Od západního okraje Širokého pole (cca 1,7 km) nad mostem v Hardeggu po státní hranici (pod Býčí horou) Určené přístupové cesty na nehájené úseky (viz mapu v příloze): * od Podmolí - tzv. Hlubockou cestou na louku pod Barákem, nebo po turistické cestě (zelená značka) a za křižovatkou s místní asfaltovou komunikací dále lesní cestou údolím Žlebského potoka * od Příček - po turistické cestě (zelená značka) a dále po lesní cestě k Novohrádeckému mlýnu * od Lukova - polní cestou z jihozápadního okraje obce Lukov, dále lesní tzv. Gálišskou cestou, nebo pravostrannou odbočkou z Gálišské cesty k ústí Lukavského potoka * od Čížova - po asfaltové komunikaci směrem na celnici, pravostrannou odbočkou (v lokalitě na Keplech), dále upravenou lesní cestou na Široké pole. Přístupové cesty jsou označeny tabulemi a tabulkami se siluetou ryby. Na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma je třeba dodržovat Návštěvní řád NP Podyjí. Zejména je zakázáno tábořit, bivakovat a rozdělávat ohně a vstupovat do prostoru hájených úseků (vodní tok, břehové a okolní pozemky). Při výkonu rybářského práva je na celém území Národního parku Podyjí zakázáno vstupovat mimo značené a určené cesty a pobřežní pozemky. Lovná sezóna: 16. 4. až 31. 8. Denní doby lovu: duben 6.00-19.00 hod. SEČ (7.00-20.00 hod. letního času) květen, srpen 6.00-20.00 hod. SEČ (7.00-21.00 hod. letního času) červen, červenec 5.00-21.00 hod. SEČ (6.00-22.00 hod. letního času) Způsoby lovu: povoleno pouze muškaření na umělou mušku pomocí muškařského prutu a muškařské šňůry. Mušky jsou povoleny jednoháčkové, pokud možno bez protihrotu a v počtu maximálně 2 kusů na návazci. Zákaz vláčení a lovu pomocí kulového plovátka či jiných nosičů. Lov jiných ryb kromě lososovitých a lipana je zakázán, v případě ulovení se musí tyto ryby vrátit zpět do toku. Míra pstruha obecného 30 cm a lipana 35 cm.