Přítok Moravy. Od hráze Novomlýnské nádrže až k hrázi Věstonické nádrže. Zákaz lovu v úsecích (označeno tabulemi): * silnice Dolní Věstonice-Strachotín * od skládky hradidel až po sjezd k čerpací stanici Milovice * v areálu TJ Vodní sporty * od přístaviště Povodí Moravy s. p. až po hráz Věstonické nádrže * v odvodňovacích kanálech kolem nádrže * v prostorách ohraničených bojemi, kde provádí uživatel revíru hospodářskou těžbu ryb * ve vzdálenosti 50 m od přístavního mola výletního parníku Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst. Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění. Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže. Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz lov ryb na bójku). Lov z loděk povolen. Povoleno zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva. Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, candáta 50 cm. Upozornění: Do revíru byla nasazena násada kapra s trvalou kotvičkovou značkou umístěnou pod hřbetní ploutví. Každý oprávněný k lovu, který uloví takto označenou rybu, je povinen se řídit všeobecným ustanovením Bližších podmínek výkonu rybářského práva. Za účelem přibližného místa úlovku byla nádrž rozdělena do šesti sektorů (viz mapku). Úplná hlášení o úlovcích značkových ryb budou každoročně v měsíci prosinci slosována a výherci odměněni věcnými cenami.