Přítok Moravy. Od hraničního kamene na pravé straně toku (při ústí Františkova potoka do Dyje) až po most v Ladné u Kachňárny, včetně odlehčovacího ramene. K revíru patří část Ladenské strouhy v úseku od ústí do Dyje až k mostu silnice Lednice-Podivín. Zákaz brodění v úseku od splavu v Břeclavi po most silnice Břeclav-Hodonín. Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.