Od ústí Lhoteckého potoka do Úpy v Poříčí u Trutnova až k silničnímu mostu silnice Trutnov - Jánské Lázně v k. ú. Svoboda nad Úpou. Na úseku v Trutnově od nového mostu u zimních lázní k novému mostu u ČD je vyhlášená chráněná rybí oblast - vyznačeno tabulemi - lov ryb zakázán. Od 1.9. zákaz brodění od nového mostu u ČD po starý silniční most silnice Trutnov - Jánské Lázně v k. ú.Svoboda nad Úpou. Potoky Petříkovský a Líčná do revíru nepatří - jsou samostatnými revíry.
K revíru patří nádrž:
Za Komínem1 ha