Od soutoku Jizery s Kamenicí ve Spálově až k silničnímu mostu silnice Dolní Sytová - Peřimov. Na revíru jsou vyznačena trdliště lipana podhorního. V těchto úsecích je zakázáno brodění v období od 16. 4. do 31. 5.:
- od lávky v Bítouchově po jez v místní části Řeky ,
-od železné plynovodní konstrukce přes řeku Jizeru v místní části Kruha po jez firmy Axl ,
-od vtoku náhonu MVE v Podmošně po jez v Podmošně ,
-od vtoku náhonu MVE Hradišťata po jez na Hradišťatech ,
-od vtoku náhonu MVE v Benešově-Podolí po jez tamtéž ,
-od železného mostu v Hájích nad Jizerou po jez v Dolní Sytové ,
-od soutoku Jizery s Peřimovským potokem po most přes Jizeru v Dolní Sytové .
Přítoky Oleška a Kamenice do revíru nepatří - jsou samostatným revírem. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.