Chytej.cz
Jigy Teflon RUGBY LURE HOLDER

451 034 – Labe 31

Datum aktualizace dat: 8.5.2019 
  • Číslo revíru: 451 034
  • Rozloha revíru: 15.10 km, 320 ha
  • Typ revíru: mimopstruhový revír
  • Uživatel revíru: Východočeský ÚS
  • Organizace pověřená hospodařením: MO Hradec Králové
  • Mapa: Zobrazit polohu na mapy.cz

Popis revíru

Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř. km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skálou v ř. km 167,7 včetně části Opatovického kanáluZ: 50°9'19.947"N, 15°47'48.225"E, K:50°9'46.017"N, 15°48'31.855"E od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové - Opatovice nad Labem. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku a na písníku Opatovický v k. ú. Opatovice nad Labem. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je lov ryb povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost.
K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem, Lochenice, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k. ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice - severně od Opatovického kanálu (Haldy). Na písníku Rusecký je zákaz rybolovu v jihovýchodní části cca 200 m - vyznačeno tabulemi.
Význačnými částmi revíru jsou:
písníky
Správčickýv k. ú.Předměřice nad Labem110,0 ha
RuseckýRusek16,0 ha
PlačickýPlačice20,0 ha
OpatovickýOpatovice nad Labem60,0 ha
ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák
Třebeš ,
Jesípek ,
Petrofova jezera
ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák
Farské ,
Machkova ,
Borovina ,
Panelárna ,
Dubina - zákaz lovu ryb (těžba písku) ,
Pod nábytkem
ramena a nádrže nad jezem Hučák
Lochenice ,
Ornstova jezera ,
Keprtův ,
Svobodné Dvory ,
Labský náhon,
písník pod Ornstovými jezery .
K revíru dále patří nádrž:
požární nádrž Rozběřice . Na nádrži Závlaha v k. ú. Světí je vyhlášená chráněná rybí oblast. Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe ČR, č. j. 33032/02/08-16230, vyhlášena chráněná rybí oblast na severní části písníku směrem od Lochenic, od přečerpávací stanice směrem na Háječek Stračinky na západním břehu, a dále od přečerpávací stanice až po konec betonového zvukolamu letiště po východním břehu - vyznačeno tabulemi. Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicí mezi koncem zvukolamu letiště, až k Háječku Stračinky. Lov ryb udicí a dalšími metodami je po celé chráněné rybí oblasti celoročně zakázán, a to včetně lovu ryb z plavidel a dalších plovoucích zařízení. Termín provozování vodních skútrů a motorových člunů s vlečením lyžaře je každoročně na písníku Správčický od 15. 4. do 30. 9. od 8.00 hodin do 19.00 hodin. Ve vyznačeném prostoru je zakázáno vytváření plavebních překážek, stání plavidel, umisťování bójí, rybářských návnad a vlasců, které by mohly ohrozit bezpečnost plavebního provozu. Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí - lov ryb zakázán. Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15 m od pravého i levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Z ostrůvků je lov ryb zakázán. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Na písnících Plačický, Rusek, Smotlachův, Správčice, Opatovice, Pod Nábytkem, Borovina a na písníku Pod Ornstovými rameny je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 37139/2017-MZE-16232, z 26. 6. 2017, byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 450 034 Labe 31, v období od 16. června do 31. srpna 2018 a 2019 v době od 00.00 do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září 2018 a 2019 v době od 22.00 do 24.00 hod. a od 00.00 do 06.00 hod.
Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 31, a to od jezu ve Vysoké nad Labem až po jez v Předměřicích.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:
a)
Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 00.00 do 04.00 hod. a v období od 1. září do 30. září v době od 22.00 do 06.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b)
Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c)
Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).
d)
V září v době od 22.00 do 06.00 hod. je povolen pouze lov na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. (Uvedené podmínky v měsíci září jsou dle podmínek MZe z důvodu ochrany úhoře říčního.)

Pokud naleznete v revírech nesrovnalost ve vyznačení, prosíme o zprávu na chytej@chytej.cz a budeme se snažit vše maximálně opravit a aktualizovat. Moc Vám za to děkujeme!

seznam svazů - mimopstruhové revíry / pstruhové revíry v tomto svazu

Diskuse o revíru

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat
K tomuto záznamu není vložen žádný příspěvek.