Od jezu elektrárny Srnojedy v ř. km 124,2 až k jezu v Pardubicích v ř. km 130,7 se všemi přítoky. Přítok Bylanka do revíru nepatří - je samostatným revírem.
řeka Labe, hlavní tok6,629 km 47,8 ha
K revíru dále patří odstavená ramena:
Jarkovskév k. ú. Rosice nad Labem3,1 ha
Pod FarouRosice nad Labem 21,0 ha
BajkalPardubice2,0 ha
VolkovoPardubice3,5 ha
Na Volkově ramenu platí zákaz vnadění a lov dravců je povolen pouze na umělé nástrahy. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad je povoleno. Na celém revíru je zákaz používání echolotů.
Na revíru je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení.

RYBOLOV NONSTOP
Na základě rozhodnutí MZe, č. j. 28389/2019-MZE-16232 z 27. 5. 2019 byla povolena výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru č. 451 031 Labe 28 v období od 16. června do 31. srpna 2020 a 2021 v době od 0.00 do 4.00.
Povolená výjimka z denní doby lovu se vztahuje pouze na hlavní tok Labe 28.
Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu:
a)
Osoba provádějící lov ryb je povinna od 16. června do 31. srpna v době od 0.00 do 4.00 osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
b)
Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
c)
Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a za stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).