Od tělesa hráze ÚN Seč až k jezu Na Pilce u Piskačova mlýna na řece Chrudimce (ř. km 60,143) včetně všech přítoků. ÚN Seč slouží k odběru pitné vody. Lov ryb zakázán:
-v pásmu 100 m od přehradního tělesa § 13 odst. 3) písm. g) zákona č. 99/2004 Sb.;
-v pásmu pod Motelem (povodí Labe úsek 200 m, včetně přepadové hráze oploceno);
-z ostrova, který je vyhlášen přírodní rezervací;
-v pásmu vyznačeném tabulemi pod Ohebem - 650 m;
-v pásmu vyznačeném tabulemi chráněná rybí oblast, úsek od Šrámka až po Klokočov v délce 400 m po obou stranách, (část řeky Chrudimky a část ÚN Seč);
-v prostoru kotviště Jachtklubu Pardubice od 1. 6. do 31. 8. - vyznačeno tabulemi - dle plavebního řádu. Zavážení nástrah a návnad povoleno. Mimo vyznačená místa platí zákaz stanování a rozdělávání ohňů. Zákaz příjezdu a parkování motorovými vozidly do blízkosti ÚN. (zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.; užívání místních komunikací je upraveno dopravními značkami včetně omezení či úpravy provozu; u lesních cest zákon č. 285/1995 Sb., § 20 zákaz vjíždění do lesa motorovými vozidly - výjimku uděluje vlastník).