Revír tvoří
nádrž Svárovský rybník v k. ú. Bohdalovice0,60 ha
Na revíru je umožněn lov ryb pomocí kulového plovátka.
Nejmenší lovná míra pstruha obecného je 30 cm.