Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy v Chotyni až k pramenům. Celý revír je vyhlášen jako chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán (dle rozhodnutí OkÚ Liberec č. j. RŽP/3/1182/02/Če-207.3).