Přítok Ohře. Od jezu přečerpávací stanice v Celné (myší díra) až k pramenům je revír (hlavní tok) chovný. Lov ryb zakázán.
K revíru patří nádrže:
1.Malý hraničnív k. ú. Výsluní2,5 ha
2.Velký hraniční - dočasně mimo provoz Výsluní3,6 ha
Přítoky Šebestiánský a Novoveský jsou chovné - lov ryb zakázán.
Na podrevírech Malý a Velký hraniční povolen lov z plavidla belly boat v počtu max. čtyř kusů těchto plavidel na nádrži.