Přítok potoka Liboc-Ohře. Od ústí potoka Liboc a Kněžic až k pramenům. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. V obecném zájmu je zákaz vstupu do území nad obcí Chmelištná k pramenům.