Přítok Labe. Od železničního mostu v Rakousích až k jezu elektrárny ve Splzově (Liglas, Líšný). Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb z chodníku se zábradlím (pravý břeh Jizery v průtahu obcí Malá Skála, který tvoří silnice s chodníkem) a ze zídky pod elektrárnou v Malé Skále.
Lovná míra pstruha obecného v revíru je 30 cm.
V revíru si smí lovící ponechat jeden kus pstruha obecného denně.
Zákaz lovu broděním v řece v období od 16. 4. do 15. 6.
Zakazuje se úmyslné kalení vody, poškozování dna řeky, vodních rostlin a živočichů.
Od budovy malé vodní elektrárny v Malé Skále až k vyústění jalového přepadu (kanálu) - asi 50 m odpadního kanálu - platí zákaz lovu ryb udicí z důvodu obecného zájmu.
MŽP/ČŠ/01 KAMENICE 1 - MŽP ČR8,5 km 3 ha
Od silničního můstku na hranici NP České Švýcarsko nad Hřenskem po soutok Kamenice s Chřibskou Kamenicí se všemi přítoky včetně dalších vodních ploch.
Celý revír je chráněnou rybí oblastí, na území Národního parku České Švýcarsko je lov ryb zakázán.