Přítok Nisy. Od vtoku do Lužické Nisy ve Stráži nad Nisou až k pramenům.
K revíru patří:
0.Černá Nisa (hlavní tok)
1.Rudolfskáv k. ú. Rudolfov0,5 ha
2.BedřichovBedřichov40,0 ha
Na nádrži Bedřichov je zákaz lovu ryb od 1. 9. do 15. 4.
Na nádrži Bedřichov je lov ryb zakázán z oplocených pozemků Povodí Labe po obou stranách hráze, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze. Přítoky nádrže Bedřichov jsou chovné - lov ryb zakázán. U obou hlavních přítoků je hranice rybolovu a hájeného úseku označena na stromech dvěma modrými pruhy. Všechny přítoky Černé Nisy jsou chovné- lov ryb zakázán.
Na nádrži Bedřichov je lov ryb povolen pouze přívlačí a na umělou mušku.