Revír tvoří nádrž:
Petrik. ú. Chabařovice9,7 ha
Lov ryb je povolen z plavidel typu belly boat v maximálním počtu pět plavidel současně.
Na revíru je rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.: 3045/ ZPZ/2017-6 stanoveno celoroční hájení lína obecného - ulovený lín musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.