Revír tvoří
nádrž Bylany I v k. ú. Bylany u Mostu0,8 ha