Revír tvoří:
Nádrž Nový rybníkv k. ú. Chlumec u Chabařovic 11,6 ha
Doplnění:
Zákaz lovu z pozemků sloužících ke koupání a rekreaci dle místního vyznačení v období od 1. 6. do 30. 9.
Zákaz příjezdu motorových vozidel k vodní ploše, zavážení nástrah a návnad, lovu a krmení ryb z plavidel, umísťování bójek na vodní hladinu, uchovávání ryb z přechozího dne ve vezírku, rozdělávání ohňů a táboření v bezprostředním okolí nádrže.
V případě porušení uvedených zákazů bude rybářská stráž postupovat s maximální přísností. Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.