Revír tvoří:
nádrž Křepelkav k. ú. Budyně nad Ohří1 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.