Revír tvoří:
nádrž Kyjovv k. ú. Kyjov1,35 ha
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna.