Revír tvoří nádrž Bomba LomZ: 50°35'47.782"N, 13°38'42.923"E, K:50°35'47.687"N, 13°38'43.079"E v k. ú. Lom u Mostu.