Revír tvoří:
nádrž Údolnív k. ú. Frýdlant0,75 ha
Motorová vozidla lze odstavit jen na vyhrazené ploše u příjezdu k rybníku. Omezení úlovku kapra obecného na tři kusy za kalendářní týden, vyjma měsíců července a srpna.