Revír tvoří:
vodní nádrž Panenský rybník v k. ú.Dolní Pertoltice3,24 ha
Zákaz lovu ryb z hráze. Odstavení vozidel u nádrže povoleno jen ve vyhrazeném prostoru.