Přítok Nisy. Revír tvoří:
nádrž Maláv k. ú.Václavice1,0 ha