Přítok Nisy.
Revír tvoří nádrž:
Propadlina Kristýnav k. ú. Hrádek nad Nisou14,0 ha
V obecném zájmu je zakázán lov ryb v sesuvné části propadliny Kristýna (to je hráz mezi propadlinou a Nisou).
Na Kristýně platí zákaz lovu ryb na plážích v době od 1. 6. do 31. 8. v čase od 9.00 do 18.00 hodin.