Přítok Lužničky. Revír tvoří nádrž Světlík v k. ú. Horní Podluží. Lov ryb povolen pouze v tabulemi vyznačeném úseku.
Zakazuje se lov ryb v úseku rákosí dle označení od 16. 3. do 30. 6. z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění.