Revír tvoří propadlina vzniklá těžbou v Žernosekách. Lov ryb z plavidel povolen. Zákaz lovu ryb v přístavu Píšťany-Marina. Zavážení nástrah povoleno.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm, štiky obecné 60 cm.