- Rybolov z ostrovů je celoročně ZAKÁZÁN!
- Rybolov, vnadění či zavážení nástrah z lodí či jiných plavidel není povoleno. Návnady a nástrahy lze na lovné místo dopravit pouze odhozem ze břehu.
- Minimální lovná míra kapra obecného je 45 cm, maximální lovná míra kapra je 70 cm. Ulovený kapr obecný delší jak 70 cm musí být vrácen do revíru. Minimální lovná míra okouna říčního je stanovena na 25 cm, štiky obecné na 60 cm.
- Zákaz vnadění ovocem a ovocnými produkty, zákaz označování lovných míst bójkami všeho druhu včetně tyčových.
- Lovící může ponechané ryby přechovávat na revíru ve vezírku či jiném zařízení pro uchovávání ryb pouze do konce zákonem stanovené doby určené pro lov ryb.
- Zákaz stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Po skončení povolené doby lovu je povinnost rybáře místo po sobě uklidit.
Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel mimo zpevněné plochy podél silnice Ploukonice-Příšovice. Lovící má povinnost se řídit Provozním řádem rekreační oblasti Malý a Velký písečák vydaným radou Obce Příšovice pod č. 1/2020 účinným od 1. 3. 2020 (k dispozici na webové stránce OÚ Příšovice).