Přítok Labe. Revír tvoří:
nádrž Jenšovákv k. ú. Osečná1,0 ha