Přítok Labe. Od jezu mlýna ve Starém Šachově až k jezu mlýna ve Stružnici. Ve vrchní části náhonu od slupu až k jezu je lov ryb zakázán.
Přítoky do revíru nepatří. Na revíru je povolen lov ryb z plavidel.