Přítok Labe. Od jezu v obci Želina až k čerpací stanici v Mariánském údolí. Do revíru patří jen přítoky z pravé strany od Želiny až k obci Zásada.
Do revíru patří:
0. Ohře (hlavní tok)
2.Miřetickáv k. ú. Miřetice0,7 ha
3.Velký HradecHradec9,0 ha
4.EliteVejprty0,7 ha
5.Požární KovářskáKovářská0,4 ha
Lov z plavidel povolen na řece. Provoz plavidel se spalovacími motory je zakázán.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz stanování a rozdělávání ohně na pozemcích přilehlých k vodní ploše nádrží v revíru!
V podrevírech č. 4 a 5 si lovící smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna.