Přítok Labe. Od jezu mlýna v Košticích až k jezu v Březnu u Postoloprt včetně přítoků a nádrží. Na revíru platí zákaz lovu ryb v úseku od jezu u Jiráskova mlýna v Lounech až po konec zahrad u železničního mostu trati ČD Louny-Most, a to po směru toku řeky z levého břehu.
Zákaz lovu ryb z levého břehu řeky od prvního soukromého pozemku (plotu k vodě; GPS: 50°21'47.59"N, 13°47'27.06"E) cca 300 m nad lávkou pro pěší v Masarykových sadech (u výstaviště) po překlenutí řeky tvořené kovovou konstrukcí cca 300 m pod silničním mostem Louny - Most (GPS: 50°21'59.32"N, 13°46'59.98"E).
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky stěhovavé a podoustve říční.
Na revíru platí výjimka ze zákazu plavby motorových člunů pro místní veslařský klub v úseku od jezu Louny k obci Lenešice.
0.Ohře (hlavní tok)
1.Ramenov k. ú. Počedělice7,0 ha
2.PískovnaLenešice3,0 ha
3.Lounská tůňLouny0,6 ha
Lov z plavidel na toku povolen.
Smolnický potok je chráněnou rybí oblastí dle rozhodnutí ŽP 649/00-207/Paz.
V okolí podrevíru č. 2 Pískovna je přísný zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel - CHKO České středohoří.