Přítok Labe. Od ústí do Labe v Litoměřicích až k jezu v Hostěnicích, včetně přítoků. K revíru patří též Brozanská strouha - 1,6 haZ: 50°27'40.399"N, 14°9'22.968"E, K:50°26'0.08"N, 14°8'58.519"E a Stará Ohře. Lov z plavidel povolen na hlavním toku.
V Terezíně v úseku od silničního mostu až k jezu je v období od 16. 3. do 31. 7. včetně lov ryb zakázán (hromadné migrace ryb a jejich rozmnožování na trdlištích).
Zákaz vstupu k řece Ohři přes areál Dyntex a tenisové kurty Povodí Ohře, s. p., v Terezíně u silničního mostu.
Část revíru, tzv. Stará Ohře, je chovný úsek MO Litoměřice - lov ryb zakázán.
Revír tvoří dále podrevíry - ramena a rybníky:
0.Ohře (hlavní tok)
1.Rameno Ryncál2,0 ha
2.Kemp Brozany3,1 ha
3.Ramena Doksany a Nové Dvory5,7 ha

4.Rybník Doksany2,1 ha
5.Rameno Kliment4,1 ha
6.Rameno Třešňovka, Bohušovice nad Ohří0,6 ha
7.Rameno Mlékárna1,6 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretkystěhovavé a podoustve říční.