Revír tvoří:
2.nádrž II (prostřední) v k. ú. Mšeno nad Nisou5,3 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
3.nádrž III (horní)Mšeno nad Nisou2,0 ha
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán.
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.