Přítok Jizery. Revír tvoří:
Hellerův rybníkv k. ú.Český Dub0,15 ha
Pro revír platí místní úprava bližších podmínek lovu ryb.