Od jezu Štětí-Račice, ř. km 818,9, až k jezu v Dolních Beřkovicích, ř. km 830,5, se všemi přítoky mimo Liběchovský potok. Lov ryb z plavidel povolen. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov nad pohyblivým jezem ve Štětí-Račicích s pomocí plavidla od jezu až po ř. km 819,5. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov pod pohyblivým jezem v Dolních Beřkovicích s pomocí plavidla od ř. km 829,9 až k jezu.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz lovu ryb v níže uvedených úsecích řeky Labe:
  • na pravém břehu Labe v úseku 50 m od výpusti papírenských odpadních vod (Mondi, a. s. - výpustní objekt označen cedulí), v ř. km 820,75 až 820,70,
  • ze břehu v oploceném areálu Čepro, a. s. na levém břehu Labe mezi obcemi Horní Počaply a Hněvice, v úseku od ř. km 823,85 až po ř. km 824,05,
  • ze břehu přístavního bazénu areálu Čepro, a. s. na levém břehu Labe mezi obcemi Horní Počaply a Hněvice, dle označení.
Dále dle rozhodnutí (Č.j.: KUUK/25815/2019/ZPZ):
Zákaz lovu ryb z můstků vtokového a výtokového objektu Elektrárny Mělník (ČEZ) a v uvedených objektech, tj. ve výtokovém a vtokovém kanálu.
Zákaz lovu ryb v úseku pod a nad soutokem výtokového objektu (výpustního kanálu) Elektrárny Mělník (ČEZ) a řeky Labe, včetně zákazu lovu z plavidel v uvedeném úseku, tj. zákaz lovu ryb na řece Labi v úseku od ř. km 827,2 po ř. km 827,4 dle označení cedulemi.