Od ř. km 801,9, (tj. asi 1 km po proudu od Libotenic na levém břehu a Lounek na pravém břehu) až k jezu Štětí-Račice, ř. km 818,9 - se všemi přítoky a tůněmi, vyjma Kapucínské tůně. Lov ryb z plavidel povolen. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov pod a nad pohyblivým jezem v Roudnici nad Labem s pomocí plavidla od ř. km 808,0 až po ř. km 810,0. Zákaz lovu ryb ve vymezené vodní ploše v Roudnici nad Labem, ř. km 810,4 až 811,0 u pravého břehu, v její provozní době. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov pod pohyblivým jezem ve Štětí-Račicích s pomocí plavidla od ř. km 818,1 až k jezu. Do revíru nepatří potok Obrtka.
Zákaz lovu ryb 50 m nad a pod elektrárnou v Roudnici nad Labem z důvodu umístění rybího přechodu. Označeno cedulí, vzdálenost zákazu je vyznačená nástřikem značky na betonovém břehu.
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky stěhovavé a podoustve říční.