Od jezu Lovosice, ř. km 787,5 až k jezu České Kopisty, ř. km 795,7 se všemi přítoky mimo Ohři a Starou řeku. Lov ryb z plavidel povolen. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov nad pohyblivým jezem v Lovosicích s pomocí plavidla od jezu až po ř. km 787,9. Zákaz lovu ryb v přístavu Prosmyky, ř. km 788,4 až 789,1 u levého břehu. Osobám provádějícím lov ryb je zakázán lov pod pohyblivým jezem v Českých Kopistech s pomocí plavidla od ř. km 794,9 až k jezu. Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky stěhovavé a podoustve říční.
Revír dále tvoří ramena a tůně:
-rameno Žalhosticev k. ú. Žalhostice
-tůň ŽalhosticeŽalhostice
-rameno Písečný ostrovLitoměřice
-rameno Mlýnská strouhaLitoměřice
-tůň Vojenská - pod nákladním nádražím ČD Litoměřice
-tůň SlavíkLitoměřice-Třeboutice
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm a štiky obecné 60 cm.