Od tělesa jezu (zdymadla) ve Střekově, ř. km 767,7 až k ř. km 781,5 v k. ú. V. a M. Žernoseky, Libochovany (Tři kříže - Kalvárie), mimo přítoky.
Lov ryb z plavidel povolen. Zákaz lovu ryb u levého břehu Labe v úseku od jezu Střekov až po ř. km 769,1 vyznačeném na levém břehu (ve směru toku) cedulkou 1 říční kilometráže, u čerpací stanice a obslužné cesty ve Vaňově (100 m za ř. km 769 vyznačeném velkou cedulí na levém břehu), platí pro lov ze břehu i z plavidla. Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz hlubinné přívlače na celém revíru. Nejmenší lovná míra okouna říčního je 20 cm.
Na uvedeném revíru platí celoroční hájení parmy obecné, ostroretky stěhovavé a podoustve říční.