Od státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Hřensku - ř. km 726,6 - až k ř. km 736,5 u Prostředního Žlebu (asi 1,5 km nad obcí Čertova voda k Děčínu na levém břehu a 1 km pod benzinovou čerpací stanicí Loubí na pravém břehu). Lov ryb z plavidel povolen. Pokud řeka tvoří státní hranici, lze lovit jen do poloviny toku (ř. km 726,6 až 730,0). Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Zákaz lovu ryb v úseku 100 m nad a pod ústím Kamenice do Labe ve Hřensku včetně oblasti soutoku v období od 1. 10. do 30. 11. Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.