Přítok Nisy.
Revír tvoří nádrže:
1.Okov k. ú. Chrastava1,00 ha
2.Záclonárna - zrušeno
3.HlubinaChrastava0,30 ha
4.PísečákOldřichov v Hájích0,70 ha
5.Nádrž MlýniceMlýnice4,00 ha
6.LučníChrastava1,90 ha
Na nádrži Luční (6) je v obecném zájmu zákaz lovu ryb z hráze a ve vzdálenosti 10 m na obě strany od tělesa hráze z důvodu ochrany konstrukce hráze.
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna.
Na podrevíru č. 4 je lovící povinen dodržovat provozní řád eko-kempu.