Přítok Ohře. Od silničního mostu ve Velemyšlevsi, ř. km 14,6, až k silničnímu mostu v Chomutově u Červeného mlýna, ř. km 28,2. Celý úsek toku je chráněnou rybí oblastí!
Do revíru patří propadliny a nádrže:
1.Pražská 1v k. ú. Údlice6 ha
2.Pražská 2Údlice9,4 ha
3.Pražská 3Chomutov1,7 ha
4.Hliniště 1Černovice1,0 ha
5.Hliniště 2Černovice1,6 ha
6.Nádrž VTŽOtvice17,0 ha
Uživatel a správce revíru žádají rybáře, aby u nádrží nestanovali, nerozdělávali oheň a neodstavovali vozidla mimo příjezdové cesty. Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
Zákaz zavážení nástrah a návnad, zákaz umisťování bójek na vodní hladinu.