Přítok Ohře. Od vtoku do Ohře u Postoloprt až k silničnímu mostu v obci Velemyšleves, ř. km 14,6. Přítoky jsou součástí revíru.